Podatek u źródła – choć jest świadczeniem, z którym możemy spotkać się na co dzień – wciąż wzbudza sporo wątpliwości. Bardzo często stawiane są pytania co do przedmiotu opodatkowania oraz podstawy naliczenia podatku. Czy każde wynagrodzenie wypłacane na rzecz zagranicznego podmiotu będzie obciążone podatkiem u źródła? Czy wynagrodzenie musi być związane z wartościami niematerialnymi i usługami? W tym komentarzu kompleksowo omówimy zakres podmiotowy zobowiązania, jakim jest podatek u źródła.

Kwestią przypomnienia: podatek u źródła znajduje swoje uregulowania w ustawie o PIT (art. 29 ust. 1) oraz ustawie o CIT (art. 21 ust. 1). Termin zapłaty niniejszych podatków wynosi 7 dni w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych lub 20 dni w analogicznej sytuacji, tyle że z osobą fizyczną. Przewidziane są dwie stawki: 10% za świadczenia, które możemy zakwalifikować do przemieszczania się i podróżowania (np. bilety lotnicze, przewóz pasażerów, morska żegluga handlowa) oraz 20% za pozostałe świadczenia (np. z tytułu praw autorskich, odsetek, dywidend).

Co do samego zakresu przedmiotowego, katalog podatku u źródła wyróżnia 3 uogólnione przychody:

  • Należności licencyjne
  • Działalność artystyczna, rozrywkowa i sportowa
  • Usługi i świadczenia

Co kryje się pod poszczególnymi punktami i jakie przychody możemy wyszczególnić w ramach danych grup?

Pod pojęciem „należności licencyjne” będą kryć się wszelkie opłaty związane z prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami wynalazczymi, znakami towarowymi, udostępnieniem urządzenia przemysłowego, środka transportu oraz szeroko rozumianego know-how. Jest to bardzo rozbudowany katalog, więc warto się upewnić, czy pozyskane lub sprzedane przez nas prawa podlegają opodatkowaniu na zasadzie podatku u źródła – pwc.pl. Przykładem takich działań może być odsprzedanie patentu na turbiny samochodowe, udostępnienie tajemnicy receptury coca-coli czy też nabycie praw autorskich do piosenki.

W przypadku działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej opodatkowaniu będzie podlegać świadczenie usług widowiskowych przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, które organizowane są przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Takim podatkiem będzie obarczony koncert zespołu Metallica, zorganizowanie meczu Juventus Turyn – Gwiazdy Ekstraklasy czy performance artystyczny Cirque du Soleil. Ta grupa przychodów może wzbudzić sporo niejasności, jeśli podczas jednego happeningu wystąpią rozmaici artyści z różnych krajów, z którymi sporządza się osobne umowy i kontrakty.

Mówiąc zaś o usługach i świadczeniach, wymienione są z nazwy poszczególne typy przychodów. Wśród nich znajdziemy: usługi prawne, reklamowe, świadczenia doradcze, księgowe, badania rynku, zarządzanie i kontrola, przetwarzanie danych, rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Katalog dość precyzyjnie wymienia przychody, które podlegają opodatkowaniu, zatem ten punkt zazwyczaj budzi najmniej wątpliwości wśród płatników.