Restrukturyzacja jest instrumentem, który może być zastosowany przez sąd upadłościowy do zapobieżenia upadłości danego przedsiębiorstwa. Jest więc rodzajem postępowania, które stosuje się jako pierwsze, a którego celem jest próba uratowania firmy. Warto zadać sobie pytanie o to, dlaczego właściwie sąd sięga po tego rodzaju rozwiązanie.

Dlaczego restrukturyzacja jest ważna?

Jasne jest, że ogłoszenie upadłości nie jest w niczyim interesie. Przede wszystkim jest to problematyczne dla wierzycieli firmy, którzy będą mieli trudności z odzyskaniem swoich środków. Jest to niekorzystne również dla przedsiębiorców (na przykład udziałowców spółki), którzy tracą swój dorobek i muszą zmierzyć się z odpowiedzialnością finansową. W oczywisty sposób jest to również niekorzystne dla gospodarki jako takiej, jak również dla lokalnego rynku pracy. W zależności od sytuacji sąd może zdecydować o rozpoczęciu różnego rodzaju postępowań.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Istnieje kilka typów postępowań restrukturyzacyjnych https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne/restrukturyzacja-upadlosc.html. Różnią się one przede wszystkim stopniem ingerencji organów państwowych w to, w jakim stopniu przedsiębiorca może dysponować swoim majątkiem. Wiąże się to zarówno z koniecznością zabezpieczenia tego majątku, ale również zabezpieczenia interesów firmy przed wierzycielami. W najmniej inwazyjnej wersji przedsiębiorca zachowuje pełnię kontroli nad własnym majątkiem, nad którym jednak pieczę będzie miał nadzorca. Nadzorca jest w tym przypadku wybierany przez przedsiębiorcę. W takim modelu nie stosuje się żadnych mechanizmów ochrony majątku przedsiębiorstwa przed wierzycielami. Z kolei w postępowaniu układowym nadzorca majątku wybierany jest na zasadzie porozumienia pomiędzy wierzycielami a upadającym przedsiębiorstwem. Najbardziej restrykcyjną formą jest tu postępowanie sanacyjne. W tym przypadku przedsiębiorca traci kontrolę nad majątkiem firmy. Zarządzenie w całości przekazane jest w ręce odpowiednio wybranego zarządcy, który posiada pełnię praw do przeprowadzania zabiegów restrukturyzacyjnych.