Środki finansowe mogą być potrzebne przedsiębiorcy zarówno w celu otwarcia biznesu, jak również na jego rozbudowę. W Polsce możliwe jest uzyskanie szeregu bezzwrotnych dotacji dla firm, które pomagają w finansowaniu odpowiedniego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie dla firm – jak je uzyskać?

Większość środków, zarówno unijnych, jak i krajowych, jest rozdysponowywana na zasadzie konkursów. To oznacza, że nie są to działania dostępne cały czas, a raczej o charakterze cyklicznym. Przedsiębiorca, który chce uzyskać środki dla swojego przedsiębiorstwa, musi śledzić strony kluczowych podmiotów – lokalnego urzędu pracy oraz instytucji unijnych i innych miejsc, co do których ma świadomość, że można tam uzyskać środki na działalność firmy.

Dobrymi miejscami na sprawdzenie aktualnie prowadzonych programów dofinansowań jest również wyszukiwarka na stronie Funduszy Europejskich oraz baza usług rozwojowych PARP.

Procedury dofinansowania

Dotacje dla firm są przyznawane w oparciu o szereg bardzo istotnych założeń proceduralnych. Te różnią się między sobą w zależności od określonego programu i zawsze można znaleźć je w dokumentacji. Zawsze istotną kwestią proceduralną będzie terminowe złożenie wniosku, a w niektórych sytuacjach – również szereg innych, istotnych dla instytucji przyznającej środki kwestii.

Po stronie przedsiębiorcy leży, by zapoznać się z dokumentami i upewnić, że spełnia wszelkie kryteria proceduralne. W razie wątpliwości, w wielu przypadkach można umówić spotkanie z konsultantem projektu w odpowiednim urzędzie. W niektórych sytuacjach organizowane są także specjalne spotkania z osobami zajmującymi się projektem.

Wypełnienie wniosku i biznesplan

Kolejnymi elementami, jeśli idzie o uzyskanie dofinansowania dla firmy, jest prawidłowe wypełnienie wniosku, pomoże w tym pwc.pl/pl/uslugi/innowacje-badania-rozwoj.html. Z reguły zawiera on wiele podstawowych informacji na temat samego przedsiębiorcy, jak również prowadzonej przez niego działalności. Co istotne, w razie wątpliwości bardzo często na stronie organizatora konkursu można znaleźć wzór, w jaki sposób należy wniosek wypełnić.

Jednym z elementów dokumentacji, jaką dołącza się do wniosku, prawie zawsze jest biznesplan. To on stanowi jedną z najbardziej merytorycznych podstaw przyznawania większości dotacji – gdyż to właśnie bazując na informacjach w nim zawartych większość instytucji podejmuje decyzję o przyznaniu środków bądź odmowie.

Kolejne etapy to złożenie dokumentacji i oczekiwanie na wyniki. W niektórych przypadkach konieczne jest także zadeklarowanie i wniesienie wkładu własnego, jednak nie w każdej sytuacji.